Dopravní psycholog Vyškov

Dopravní psycholog Mgr. František Zakopal

má akreditaci udělenou Ministerstvem dopravy a je oprávněn provádět dopravně psychologické vyšetření,
které musí absolvovat řidiči při žádosti o vrácení řidičského průkazu, profesionální řidiči a senioři.

Kontakt: zakopal.f@seznam.cz, tel.: 733161615

Novinky

Novinky:

Po celý rok 2016 nabízím novodobým válečným veteránům dopravně-psychologické vyšetření profesionálních řidičů zdarma.

V měsíci listopadu se uskutečnila tři dopolední školení řidičů autobusů významného dopravce. Cílem vzdělávací aktivity bylo seznámení zaměstnanců dopravní společnosti se standardy profesionální komunikace požadované zaměstnavatelem se zaměřením na profesní komunikaci. Součástí byly případové studie, cvičení a závěrečný test.

Nově nabízím psychologické vyšetření také pro okresy Brno-město, Brno-venkov. Základní cena za dopravně-psychologické vyšetření je 1500,- Kč. Vyhotovení zprávy je ihned po vyšetření.

Změna legislativy

Změny od 20.2.2016

Dne 20.2.2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který zásadním způsobem mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění (§ 87b). Změna spočívá v tom, že před provedením dopravněpsychologického vyšetření je nejprve nutná návštěva obvodního lékaře, který posoudí schopnost řidiče k řízení vozidla. Další změnou je obstarání Výpisu z evidenční karty řidiče na příslušném dopravním oddělení MěÚ (nestačí výpis z Czech pointu).

Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Kdo musí absolvovat dopravně psychologické vyšetření?

Řidiči autobusů a nákladních aut nad 7,5t (s výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) – jde o skupiny řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E.

Tito řidiči musí absolvovat dopravně psychologické vyšetření a vyšetření u praktického lékaře. Psychotesty je potřeba zvládnout před zahájením činnosti, pak před dovršením 50 let věku a potom každých pět let. Lékařská vyšetření bývají zpravidla častější. Od roku 2011 se tato povinnost týká i všech řidičů, kteří se vybodovali. Dopravně psychologické vyšetření je povinné i pro další skupiny řidičů – hasiče, řidiče tramvají, policejních aut, záchranek, velkých stavebních strojů a samozřejmě i strojvůdce a piloty..

Postup

Nejdříve zvládněte psychotesty. Od akreditovaného psychologa dostanete zprávu o výsledcích vyšetření, s níž půjdete za svým praktickým lékařem, který má také poslední slovo v uznání způsobilosti k řízení. Ve zprávě o vyšetření nejsou uvedeny podrobnosti, jak jste si v kterém testu vedli.

Kdo vyšetření provádí?

Dopravně psychologické vyšetření smí prováděn pouze akreditovaný psycholog.

Co potřebuji mít k psychologickému vyšetření?

Průkaz totožnosti, řidičský průkaz a kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko), pokud je používáte. Většinou musíte mít i Výpis z evidenční karty řidiče (neboli přehled získaných bodů), který vám za 50-70 Kč vydá příslušný dopravní odbor a Czechpointy, které najdete i na některých poštách.

Jak uspět u dopravně psychologického vyšetření?

Přijďte odpočatí – vyšetření většinou trvá několik hodin a při některých testech se budete muset hodně soustředit a rychle reagovat. Své může způsobit i stres – snažte se jít k testům co nejklidnější, nic hrozného vás tam nečeká.

Prý někde dělají jen rozhovor a žádné testy – jak se takovému psychologovi vyhnout?

Dříve se takové šokující případy vyskytovaly. Takový postup je ovšem velmi nestandardní a o platnosti jeho výsledků lze učinit jednoznačný závěr. Takový člověk poměrně dost riskuje, protože je povinen vyšetřit řidiče v souladu se zákonem a svůj závěr o způsobilosti si případně umět obhájit. V případě vážné nehody může být i psycholog brán jako spoluzodpovědná osoba. Novela zákona z r. 2011 navíc přináší požadavky na vybavení pracoviště a určitý postup pro provádění testů, takže už zde není zdaleka taková volnost, jako předtím.